Treći okrugli sto “Ka većoj transparentnosti i jasnim kriterijumima za zapošljavanje u javnom sektoru”

CeSID i Fondacija Centar za demokratiju su u cilju postizanja sinergetskih efekata projekata koje sprovode nezavisno jedni od drugih, zajednički organizovali okrugli sto 29. februara 2016, u Hotelu “88 Rooms” u Beogradu.

CeSID i Fondacija Centar za demokratiju su u cilju postizanja sinergetskih efekata projekata koje sprovode nezavisno jedni od drugih, zajednički organizovali okrugli sto 29. februara 2016, u Hotelu “88 Rooms” u Beogradu. Cilj održavanja zajedničkog okruglog stola je podizanje nivoa vidljivosti aktivnosti i rezultata na oba projekta među građanima, s obzirom da se oba projekta bave veoma sličnim i blisko povezanim temama. Na taj način, obezbeđeno je direktno učešće i podrška i partnerskih organizacija i CeSID-a i CDF-a: PALGO Centra i BIRN-a sa jedne, odnosno Beogradskog centra za ljudska prava i Inicijative za lokalni razvoj iz Kraljeva.

Na skupu su predstavljeni rezultati dva istraživačka poduhvata, a govornici su bili Bojan Klačar (CeSID), Tijana Kljajević (FCD), Nevena Nikolić (Beogradski centar za ljudska prava), Jelena Nešić (Inicijativa za demokratsku tranziciju).

Nakon predstavljanja analiza i rezultata, kroz diskusiju sa učesnicima, među kojima su bili predstavnici organizacija civilnog društva, akademske zajednice, sindikata i poslodavaca, došlo se do zaključka da se u daljem radu moraju preduprediti i sprečiti pravna nesigurnost, nepostojanje jasnih kriterijuma prilikom izbora kandidata i uticaj političkih faktora na zapošljavanje i napredovanje, s obzirom da direktno utiču na širenje i rast koruptivnih radnji.

Image of Excel download

Ekonomski efekti kadrovske politike u javnom sektoru – racionalizacija i departizacija