Transparentno do posla u javnom sektoru

Inicijativa za borbu protiv korupcije prilikom zapošljavanja 

Svi građani Srbije uskoro će imati priliku da putem online platforme www.transparentno.rs prijave sve probleme koje su imali prilikom konkurisanja za posao u javnom sektoru. “Ideja je da se jave građani koji su imali problem pri samoj selekciji i tokom procesa zapošljavanja, iznesu svoje sumnje, a pravni tim će ispitati da li je dolazilo do kršenja procedura” – najavio je Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) na okruglom stolu održanom u njihovoj organizaciji koja u partnerstvu sa Balkanskom istraživačkom mrežom i Palgo centrom sprovodi projekat “Transparentno do posla”.


Projekat koji finansira Evropska unija ima za cilj pokretanje inicijativa usmerenih na borbu protiv korupcije prilikom zapošljavanja u javnom sektoru i osnaživanje građana za aktivno učešće u promociji veće transparentnosti, otvorenosti i odgovornosti javnog sektora tokom procedura kroz informisanje i saradnju sa javnim institucijama.

U CeSIDu najavljuju je da će u narednom periodu biti sprovedeno istraživanje koje će obuhvatiti 25 institucija, ministarstava, javnih preduzeća, agencija i lokalnih samouprava kako bi se izradila studija i sagledalo pitanje ekonomskih efekata nedovoljno transparentnih procedura prilikom zapošljavanja u javnom sektoru.

“Ne postoji preliminaran podatak o mogućoj šteti zbog toga što pravi ljudi nisu na pravim mestima, ali je cilj da se dođeili do konkretne cifre ili makar do naznaka kolika je bila šteta zato što je jedan posao obavljala osoba koja nije imala dovoljno kvalifikacija” – kaže Klačar.


Osnovne prepreke transparentnog zapošljavanja jesu sprovođenje konkursa prema nedovoljno jasnim procedurama, političko zapošljavanje kao i primena različitih pravnih okvira na ministarstva, državne agencije, javna preduzeća i lokalne samouprave. Posebno je problematično zapošljavanje na pozicijama visokog i srednjeg nivoa rukovođenja, zaključak je sa ovog skupa. 

“Nakon istraživanja pravni tim će analizirati pojedinu konkursnu dokumentaciju, ukazivati na propuste, ali će pre svega predložiti praktična rešenja za unapređenje stanja u ovoj oblasti. Osnovna ideja je da se nakon projekta obezbedi održivost ove platforme po mogućstvu kroz saradnju sa državnim organima ili nezavisnim institucijama” – rekao je on.

Prema podacima iz prošle godine, u javnom sektoru je zaposleno oko 781.000 građana, uključujući i javna preduzeća (645.000 na neodređeno, 73.000 na određeno, 55.000 po ugovoru i 8.000 putem zadruga). U javnom sektoru je zaposleno isto ljudi koliko i u privatnom sektoru što uz činjenicu da imamo 1,68 miliona penzionera čini teško održiv sistem.


„Moramo biti iskreni, to se dešavalo tako što je svaka vlast, koristeći privilegije koje su dobijali i odnoseći se prema vlasti, kao prema plenu koji imaju, godinama zapošljavala nove ljude, a veoma mali broj su otpuštali. Ne kažem da su primljeni loši ljudi, imamo mnogo primera da ima kvalitetnih kadrova, ali činjenica da ostajemo nedorečeni po pitanju kvaliteta tih procedura, konkursne dokumentacije i ono što je najvažnije, mi nemamo odgovor zašto je primljena osoba A, a ne osoba B kada se dođe do užeg kruga“, ukazao je Klačar.


Pri analizi pravnog i institucionalnog okvira u vezi sa zapošljavanjem u javnom sektoru, primećeno je da se primenjuju različita zakonska regulativa. Jelena Jerinić iz pravnog tima PALGO centra naglasila je da se u Srbiji primenjuju četiri pravna režima. 

“Zakon o državnim službenicima se prema našoj proceni primenjuje na mali broj zaposlenih. Na najveći broj agencija i državna preduzeća primenjuje se Zakon o radu, a na lokalnu samoupravu se primenjuje neki treći Zakon o radnim odnosima u državnim organima, koji je potpuno prevaziđen jer je s početka 90tih“ – rekla je Jerinić. Ona je navela da su moguća odstupanja i od Zakona o državnim službenicima u određenim situacijama. 


Koordinatori projekta su ovom prilikom najavilii sprovođenje javne kampanje i održavanje brojnih tribina za građane širom Srbije sa ciljem da se što više ljudi upozna sa ovom tematikom.