Radionice sa poslanicima i udruženjima građana

Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) je u okviru projekta „Ljudi na prvom mestu“ u poslednjih mesec dana organizovao radionice sa narodnim poslanicima i predstavnicima udruženja građana, koje su do sada održane u Beogradu, Trsteniku, Nišu i Kragujevcu.

Održane radionice su, pored narodnih poslanika iz Beograda, Rasinskog, Nišavskog i Šumadijskog administrativnog okruga, okupile i preko 50 predstavnika udruženja građana iz ovih okruga. U okviru svake radionice CeSID je predstavio rezultate javnomnenjskog istraživanja o percepciji rada parlamenta i narodnih poslanika i problemima građana svakog okruga, što je bila polazna tačka za konstruktivne razgovore i razmenjivanje informacija i iskustva između narodnih poslanika i predstavnika udruženja građana.

Glavni ciljevi radionica bili su da se na što efikasniji način osnaži veza između poslanika i građana, da se podigne svest o značaju i ulozi poslanika, ukaže na buduće pravce u komunikaciji poslanika sa građanima, definišu najvažniji prioriteti za građane, predstavi uloga poslanika u političkom životu zajednice i usklađivanje zajedničkih inicijativa koje bi mogle da pomognu u rešavanju lokalnih problema.

Samo neki od glavnih zaključaka do kojih su narodni poslanici i predstavnici udruženja građana došli su:

  • U svim opštinama/gradovima postoji potreba da udruženja građana pomognu poslanicima putem slanja konkretnih amandamana poslaničkim grupama te da u tim nastupima deluju kao mreža više udruženja, a ne pojedinačno;
  • Iskristala se ideja o pokretanju inicijative za otvaranje novog kokusa u Narodnoj skupštini, koji bi bio odgovoran za decentralizaciju, regionalizaciju i lokalnu samoupravu (radionica u Nišu);
  • Narodni poslanici su pozvali predstavnike udruženja građana da svojim angažmanom povećaju komunikaciju sa narodnim poslanicima i to posebno preko Poslaničke kancelarije u njihovoj opštini/gradu.

CeSID će u narednom periodu održati još četiri ovakve radionice sa narodnim poslanicima i predstavnicima udruženja građana u Južnobačkom, Pčinjskom, Srednjebanatskom i Podunavskom okrugu.

Projekat „Ljudi na prvom mestu“ Centar za slobone izbore i demokratiju (CeSID) sprovodi u saradnji sa USAID-om, koji je započet u aprilu 2015. godine i traje do novembra 2017. godine.