Radionice sa loklanim odbornicima u: Zaječaru, Kraljevu i Čačku

Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) je u sklopu projekta Ljudi na prvom mestu organizovao tri radionice sa odbornicima u: Zaječaru (24/01), Kraljevu (26/01) i Čačku (1/02) u kojoj su odbornici iz ovih gradova razgovarali sa predstavnicima CeSID-a sa ciljem definisanja najvažnijih prioriteta za građane, ulozi odbornika u političkom životu zajednice i usklađivanja zajedničkih inicijativa koje bi mogle da pomognu u rešavanju lokalnih problema.

 

Cilj radionica bio je i da osnaži vezu između odbornika i građana, podigne svest o značaju i ulozi odbornika, ukaže na buduće pravce u komunikaciji odbornika sa građanima i promoviše partnerstvo između izabranih predstavnika i udruženja građana.

 

Prisutni su se usaglasili da je neophodno unaprediti komunikaciju građana i odbornika i to putem: organizovanja Dana otvorenih vrata, otvaranja odborničkih kancelarija, otvaranje naloga na društvenim mrežama (posebno na FB) i otvaranja sekcije na zvaničnoj gradskoj prezentaciji sa imenima svih odbornika, biografijama i kontaktima.

 

Projekat “Jačanje odgovornosti izabranih predstavnika građana u Srbiji (Ljudi na prvom mestu!)” CeSID sprovodi uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

 

Ostavi komentar