Projekat „Ka većoj informisanosti albanske i bošnjačke nacionalne manjine o predstojećim izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina“

U partnerstvu sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS), Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) sprovodi projekat „Ka većoj informisanosti albanske i bošnjačke nacionalne manjine o predstojećim izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina“. Projekat traje do novembra 2018. godine, a njegov opšti cilj je da intenzivno podiže nivo informisanosti pripadnika albanske i bošnjačke nacionalne manjine na njihovim maternjim jezicima o biračkim pravima, o izbornom procesu, o potrebi upisa u poseban birački spisak, o važnosti izborne participacije i o drugim važnim temama povezanim sa predstojećim izborima.

CeSID će, uz podršku MDULS kreirati informativne materijale o radu i mandatu NSNM, o potrebi upisa pripadnika nacionalnih manjina u posebni birački spisak, o biračkim pravima i o potrebi i značaju izlaznosti na predstojećim izborima, sa preciznim informacijama o rokovima i koracima koje pripadnici nacionalnih manjina treba da preduzmu kako bi se upisali u poseban birački spisak. Informativni materijali na bosanskom i albanskom jeziku biće deljeni u Preševu, Bujanovcu, Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici i u okolnom mestima, i prosleđeni opštinskim i gradskim upravama. Osim uličnih akcija, CeSID će sprovesti i onlajn kampanju preko Facebook-a (FB: CeSIDBeograd).

CeSID će takođe održati i dva javna događaja u Novom Pazaru i Bujanovcu, sa ciljem podizanja svesti i znanja pripadnika nacionalnih manjina o  predstojećim izborima.

Poseban segment projekta odnosi se na plasiranje informacija i poruka o značaju izborne participacije u medijima na albanskom i bosanskom jeziku.

Za više informacija o projektu, projektnim aktivnostima i o izbornim procedurama vezanim za izbor nacionalnih saveta, pišite nam na cesid@cesid.rs.