Održana prva radionica na FPN

Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) i Fakultet političkih nauka organizovali su juče prvu radionicu o finansiranju političkih subjekata u okviru projekta „U susret efikasnijem radu nezavisnih državnih institucija: korak ka uspešnijoj kontroli finansiranja političkih stranaka“, koji je podržan od strane USAID-a u okviru Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA projekat). 

Pozdravne reči dali su Đorđe Vuković i Bojan Klačar iz CeSID-a, dok je uvodno predavanje na temu „Politika i novac“ održao prof. dr Zoran Stojiljković. Ukupno je prisustvovalo 28 učesnika – studenata, novinara i predstavnika civilnog društva.

Drugo predavanje biće održano 30. oktobra sa početkom u 17 časova na FPN.