Konkurs za predstavnike medija i civilnog društva

Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) i Centar za demokratiju Fakulteta političkih nauka (FPN) u Beogradu Vas pozivaju da učestvujete na radionicima u okviru projekta „U susret efikasnijem radu nezavisnih državnih institucija: korak ka uspešnijoj kontroli finansiranja političkih stranaka“, koji se realizuje uz pomoć USAID-a u okviru Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA projekat).

Radionice će biti organizovane na Fakultetu političkih nauka u periodu od oktobra 2013. do januara 2014. godine i obuhvatiće sve relevantne aspekte finansiranja političkih subjekata: od finansiranja redovnog rada, preko finansiranja izbornih kampanja, do kontrole čitavog procesa. Ukupno će biti organizovano 10 radionica u trajanju od 90 minuta. Predavači će biti profesori na FPN, eksperti za finansiranje političkih subjekata, predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije i civilnog društva, kao i članovi CeSID-ovog stručnog tima.

Prijave sa kratkom biografijom za učešće na ovim radionicama šaljite na cesid@cesid.rs i bojan.klacar@cesid.rs.

Sve detalje za možete pronaći: mediji/civilno društvo