Kako do drugačije slike o Romima u medijima

Na press konferenciji koja se održala u utorak 9. aprila u Media centru u Nišu, predstavljeni su rezultati projekta „Kako do drugačije slike o Romima u medijima?“, koji je od decembra do marta sprovodio Centar za slobodne izbore i demokratiju. Projekat, koji je Kancelarija za ljudska i manjinska prava finansirala sa 2 miliona dinara, realizovan je u okviru Konkursa za projekte udruženja, programa Kalendar ljudskih prava 2012.


O rezultatima projekta „Kako do drugačije slike o Romima u medijima?“ govorili su:

  • Bojan Klačar, istraživač CeSID-a
  • Velimir Ćurgus Kazimir,  direktor medijskog Arhiva Ebart,
  • Danica Laban, medijski ekspert

Cilj ovog projekta bio je poboljšanje položaja romske zajednice u Srbiji, a podrazumevao je istraživanje javnog mnenja o odnosu medija i javnosti prema romskoj zajednici i medijsku analizu izveštavanja štampanih medija o temama u vezi sa Romima u poslednjih deset godina. Na osnovu rezultata dobijenih analizom medija i ispitivanjem javnog mnjenja, definisana je strategija za bolje medijsko predstavljanje romske zajednice, kako bi medijska slika i stav društva prema Romima bili unapređeni i popravljeni.

Medijsku analizu izveštavanja medija o Romima možete pronaći ovde.

Medijsku strategiju možete pronaći ovde.

Istraživanje o odnosu građana Republike Srbije prema Romima možete pronaći ovde.