Istraživanje javnog mnenja_Politički aktivizam građana Srbije

Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) organizovao je okrugli sto „Politički aktivizam u Srbiji“, na kome su prezentovani nalazi iz istraživanja javnog mnenja o aktivizmu građana. Istraživanje je sprovedeno u drugoj polovini maja 2017. godine, na reprezentativnom uzorku od 1,000 ispitanika. Na okruglom stolu se govorilo o potencijalima, izazovima i budućnosti političkog aktivizma u Srbiji, a glavne nalaze možete preuzeti ovde 

Istraživanje javnog mnjenja sprovedeno je u okviru projekta “Jačanje odgovornosti izabranih predstavnika građana u Srbiji (Ljudi na prvom mestu)”, koji za cilj ima da poboljša direktan kontakt građana sa njihovim izabranim predstavnicima na nacionalnom i lokalnom nivou i da stvori priliku za diskusiju o pitanjima od javnog značaja.

Projekat je započet u aprilu 2015. godine uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).