Finalni okrugli sto u Novom Sadu

Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) i Agencija za ravnomerni regionalni razvoj AP Vojvodine organizovali su 20. juna, u okviru projekta Uključivanje organizacija civilnog društva u donošenje energetskih i klimatskih politika na lokalnom nivou, finalni okrugli sto u Novom Sadu. Projekat se realizuje u okviru programa Podrška civilnom društvu koji finansira Evropska unija. Imajući u vidu značaj odgovorne i transparentne implementacije energetskih politika i uključivanja svih zainteresovanih strana u proces reformisanja energetskog sektora, tema skupa bila je: Smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte na lokalnom nivou.

Na skupu su govorili: Bojan Klačar (CeSID), Đula Ribar (Agencija za ravnomerni regionalni razvoj), Aleksandar Macura (Savetnik za energetsko planiranje), Aleksandar Kovačević (ekspert za energetiku i rudarstvo), Katica Dragutinović (Sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine), Dragana Matić (Elektrovojvodina) i Dušan Gvozdenac (Pokrajinski centar za energetsku efikasnost).