Beograd: Radionica sa narodnim poslanicima i udruženjima građana

Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) je organizovao radionicu 23. januara u kojoj je narodni poslanik iz Beograda Dušan Pavlović (Dosta je bilo) razgovarao sa predstavnicima udruženja građana iz glavnog grada sa ciljem definisanja najvažnijih prioriteta za građane i usklađivanja zajedničkih inicijativa koje bi mogle da pomognu u rešavanju problema.

 

Cilj radionica je bio da osnaži vezu između poslanika i građana, podigne svest o značaju i ulozi poslanika i promoviše partnerstvo između izabranih predstavnika i udruženja građana.

 

Kao najvažniji zaključci su izdvojili potrebu da udruženja građana pomognu poslanicima putem slanja konkretnih amandamana poslaničkim grupama i da u tim nastupima deluju kao mreža više udruženja, a ne pojedinačno.

 

Događaj je moderirao Slobodan Georgijev a u diskusiji su učestvovali predstavnici: BFPE, CeNTRIR, GAJP, BCBP, Evropski pokret u Srbiji, BOŠ, SKD Zora i YUCOM-a.

 

Radionice sa narodnim poslanicima i predstavnicima udruženja građana su deo CeSID-ovog i USAID-ovog projekta „Ljudi na prvom mestu“, započetog u aprilu 2015. godine.

 

 

 

 

Ostavi komentar