Akreditacija novinara za izbornu noć

CeSID i Al Jazeera Balkans, Prva i B92 organizuju konferenciju za novinare 24. aprila u hotelu Moskva u Beogradu odakle će pripadnici ostalih medija mimo rezultata koji će biti ekskluzivno prikazivani na ove tri televizije, moći da prenose informacije o  pokrajinskim i parlamentarnim izborima,  ali i u press centru obavljaju intervjue sa predstavnicima CeSID-a, kao i prisutnim gostima iz sveta politike i diplomatije.

Da biste se uspešno akreditovali, neophodno je da sledeće podatke dostavite na adresu emilija.brkic@cesid.rs:

– naziv redakcije/medija;

– ime i prezime svih koji će prisustvovati konferencijama;

– pored imena i prezimena napisati  funkciju (novinar, snimatelj, tonac…)

– kontakt (e-mail ili telefon). 

Krajnji rok za slanje zahteva za akreditaciju novinara je petak, 22. april, 10h.

Za sve dodatne informacije, pisati na mail emilija.brkic@cesid.rs.