Ljudi

Bratislav Raković

Prof.Dr. Slobodanka Boba Nedovic image

Osnovne studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu završio je 2017. godine. Na istom fakultetu je 2020. godine završio i master studije, modul Demokratija i demokratizacija. Teme koje ga naročito interesuju su razvoj i odlike postsocijalističkih režima Jugoistočne Evrope, uspostavljanje i konsolidacija demokratije, uzroci urušavanja demokratskih ustanova i savremeni nedemokratski režimi. Bio je angažovan u više građanskih inicijativa, od omladinskih i studentskih do lokalnih. Deo CeSID-a je od 2019. godine, od kada je učestvovao u velikom broju istraživanja, projekata i drugih poslova.

Koordinator projekata
+(381) 11 407 56 05