Ljudi

Bojan Klačar
Prof.Dr. Slobodanka Boba Nedovic image

Bojan Klačar se priključio CeSID-ovom timu 2008. godine. Trenutno se u CeSID-u nalazi na poziciji izvršnog direktora. Svoje neprocenjivo znanje i veliko iskustvo koristi za uspešno upravljanje i superviziju projekata u CeSID-u. Kao član projektnog tima učestvuje i u sprovođenju istraživanja javnog mnenja i istraživanju tržišta. Ima veliko iskustvo u radu sa državnim i privatnim sektorom, nezavisnim državnim institucijama, međunarodnim organizacijama i lokalnim samoupravama. Učestvovao je na brojnim akademskim i stručnim konferencijama iz oblasti izbora, lokalne samouprave, političkog dijaloga. Oblast koja ga najviše interesuje je politička komunikacija i izborni proces. Bio je demonstrator na predmetu Javno mnenje na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Svoje veliko iskustvo sticao je i radom u McCann-Ericson Public Relations-u i to na poziciji menadžera u sektoru medijskih analiza.

Doktorant je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, gde je završio osnovne i master studije. Autor je brojnih naučnih članaka koji su objavljeni u naučnim i stručnim časopisima.

Bojan Klačar
Izvršni direktor
+(381) 11 407 56 05