Ljudi

Ana Čolović
Prof.Dr. Slobodanka Boba Nedovic image

Kako bi sve brojke bile dobro sabrane, o tome brine Ana Čolović. U CeSID-u je od 2010 godine i nalazi se na poziciji finansijsko administrativnog asistenta. Uspešno se bavi računovodstvom od 2005 godine. U CeSID-u obavlja posao sa osnovnim zaduženjima: šef računovodstva i kadrovske službe. Zadužena za poslove domaćeg i inostranog platnog prometa, obračun zarada, autorskih honorara i zakupa, izradu finansijskih izveštaja, analizu poslovanja i planiranje budžeta, saradnju sa poreskom upravom. Diplomirala je na Beogradskoj poslovnoj školi (2007), na odeljenju za Finansije, računovodstvo i bankarstvo.

Kontakt:
Finansijsko-administrativni asistent
+(381) 11 407 56 05