Kontakt

CeSID – Centar za slobodne izbore i demokratiju je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija.

Kancelarija CeSID-a u Beogradu nalazi se u ulici:
– Belimarkovićeva 9
– 11000 Beograd

Otvorena je svakog radnog dana od 10 do 17 časova.

Možete nas kontaktirati telefonom:

Ili elektronskom poštom:

Možete se obratiti i kolegama u nekoj od naših regionalnih kancelarija.