Kontakt

CeSID – Centar za slobodne izbore i demokratiju je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija.

Kancelarija CeSID-a nalazi se u ulici Dositejeva 8, 11158 Beograd. 
Otvorena je svakog radnog dana od 10 do 17 časova.

Možete nas kontaktirati telefonom:

Ili elektronskom poštom:

Možete se obratiti i kolegama u nekoj od naših regionalnih kancelarija.