Objavljen ukupan broj birača u Republici Srbiji

Republička izborna komisija je danas, na 27. sednici, usvojila Odluku o objavljivanju ukupnog broja birača na dan 17. mart 2017. godine.

Pravo glasa na predsedničkim izborima imaće 6.724.172 birača, što je za 15.269 manje u odnosu na izbore iz 2016. godine.

Broj glasačkih listića koji će biti štampan je 6.757.793, u šta ulazi 33.621 rezervnih listića od 0.5 % od ukupnog broja birača u Republici Srbiji.