Prezentacija analize „UČEŠĆE GRAĐANA U DONOŠENJU ODLUKA U BUJANOVCU, PREŠEVU I MEDVEĐI – PROBLEMI, IZAZOVI I PREPORUKE“

Centar za slobodne izbore i demokratijuCeSID (Beograd), u saradnji sa svojim partnerima – CRC Bujanovac, IHC Preševo i GO-JA Medveđa, a pod pokroviteljstvom Evropske Unije, organizuje prezentaciju analize Učešće građana u donošenju odluka u Bujanovcu, Preševu i Medveđi – problemi, izazovi i preporuke“.

 

Ciljevi skupa su: (1) predstavljanje nalaza istraživanja koje je u Preševu, Medveđi i Bujanovcu sprovedeno tokom 2016. godine, (2) identifikacija najvažnijih problema i prepreka za veći stepen učešća građana u donošenju odluka u Preševu i Bujanovcu i (3) diskusija o potencijalnim načinima i koracima za unapređenje ove situacije.

 

S obzirom na značaj teme, pozivamo predstavnike opštine, medija, političkih partija, i nevladinih organizacija da učestvuju na skupu i  da daju svoj doprinos diskusiji.

Odmah nakon završetka ove diskusije, CeSID će sa partnerima organizovati i diskusiju zatvorenog tipa sa građanima, posebno mladima i ženama, o načinima participacije u donošenju odluka u ovim opštinama. S obzirom na neformalnu prirodu skupa i mogućnost da građani sa projektnim timom podele svoja iskustva i mišljenja,  pozivamo sve one koji su zainteresovani da prisustvuju diskusiji i na taj način daju svoj doprinos unapređenju postojeće situacije.

 

Na skupu će učestvovati:

  • Ivo Čolović, direktor mreže, CeSID
  • Emilija Brkić, koordinator projekta, CeSID
  • Ridvan Agusi, izvršni direktor International Human Center-Preševo/  Lidija Janjić, izvršna direktorka Civilnog resurs centra-Bujanovac

 

Vreme i mesto održavanja skupa:

 

Preševo:

Za predstavnike opštine, političkih partija, medija i organizacija civilnog društva: Preševo, ponedeljak, 30. januar 2017. godine, skupštinska sala Opštine Preševo, 12:00 – 13:30

Za građane: Preševo, ponedeljak, 30. januar 2017. godine, skupštinska sala Opštine Preševo, 13:30 – 15:00

 

Bujanovac:

Za predstavnike opštine, političkih partija, medija i organizacija civilnog društva: utorak, 31. januar 2017, Mala sala Doma kulture u Bujanovcu, od 10:00 do 11:30

Za građane: utorak, 31. januar 2017, Mala sala Doma kulture u Bujanovcu, od 11:30 do 13:00

 

Molimo Vas da, ukoliko ste voljni da učestvujete na našem skupu, svoje prisustvo potvrdite najkasnije do ponedeljka, 30. januara, do 17h, na neki od sledećih načina:

  • Slanjem potvrde putem mejla, na: brkic@cesid.rs; ili
  • Pozivanjem Emilije Brkić na 069/192-111-8, ili CeSID-ove kancelarije u Beogradu, na 011/2852-886.