Novi ciklus debata Reč na reč

BEOGRAD. Novi ciklus debata „Reč na reč“ realizuje se u saradnji sa RTS-om, i predstavlja deo CeSID-ovog i USAID-ovog projekta „Ljudi na prvom mestu“, započetog u aprilu 2015. godine. Cilj projekta je da građanima širom Srbije omogući direktan kontakt sa izabranim predstavnicima.

Emisija “Reč na reč” prvi put je emitovana 2012. godine, u vreme tadašnjih parlamentarnih izbora. Debate su omogućile učesnicima da predstave svoje političke pozicije javnosti, a glasačima da prikupe sve informacije koje su im bile potrebne za formiranje konačnog izbora, ali i da pozovu javne funkcionere na odgovornost. Od tada, ova emisija se nametnula kao pouzdana platforma za razmatranje problema koji su se pokazali kao najvažniji u datim momentima.