Ljudi na prvom mestu: najava treće „Reč na reč“ debate i otvaranje poslaničkih kancelarija

Nakon uspešnog održanja dve televizijske debate u formatu „Reč na reč“, CeSID u saradnji sa Radio Televizijom Srbije najavljuje organizaciju i emitovanje i treće debate u predstojećem periodu. Kao i do sada, do najvažnijih tema za diskutovanje sa predstavnicima stranaka doći će se prethodnim istraživanjem javnog mnjenja.