Beograd – Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) najavio je emitovanje novog ciklusa emisija „Reč na reč“, popularnog formata televizijskih debata. Novi ciklus započinje 25. maja 2015. godine, u Užicu, i biće emitovan na drugom programu RTS-a od 20h.

“Debate su sastavni deo demokratija u velikom broju zemalja jer promovišu dijalog o velikom broju važnih pitanja koja su u interesu svih građana,” rekao je Bojan Klačar, izvršni direktor CeSID-a. “Format debata “Reč na reč” kreiran je tako da uključi što veći broj glasača u diskusiju.”

Do najvažnijih tema i pitanja o kojima će se voditi diskusija na debati došlo se putem istraživanja javnog mnjenja u Zlatiborskom okrugu, u maju 2015. godine. Učesnici, političari i izabrani predstavnici diskutovaće o pitanjima od najvažnijeg značaja za birače iz ovog okruga.

Emisija “Reč na reč” prvi put je emitovana 2012. godine, u vreme tadašnjih parlamentarnih izbora. Debate su omogućile učesnicima da predstave svoje političke pozicije javnosti, a glasačima da prikupe sve informacije koje su im bile potrebne za formiranje konačnog izbora, ali i da pozovu javne funkcionere na odgovornost. Od tada, ova emisija se nametnula kao pouzdana platforma za razmatranje problema koji su se pokazali kao najvažniji u datim momentima.

Novi ciklus debata „Reč na reč“ realizuje se u saradnji sa RTS-om, i predstavlja deo CeSID-ovog i USAID-ovog projekta „Ljudi na prvom mestu“, započetog u aprilu 2015. godine. Cilj projekta je da građanima širom Srbije omogući direktan kontakt sa izabranim predstavnicima.

CeSID je organizacija civilnog društva koja je osnovana 1997. godine. Za cilj ima širenje znanja o demokratskim institucijama, te podizanje svesti građana o važnosti slobodnih i poštenih izbora i važnosti efikasnog funkcionisanja državnih institucija u periodima između izbora.