[Istraživački izveštaj] Podrška odlučivanju zasnovanom na podacima na medijskom tržištu rada: Unapređenje digitalnih sposobnosti medijskih profesionalaca

*English below*

Istraživanje u okviru projekta „Podrška odlučivanju zasnovanom na podacima na medijskom tržištu rada: unapređenje digitalnih sposobnosti medijskih profesionalaca“ je imalo za osnovni cilj da analizira tražnju na medijskom tržištu za digitalnim veštinama i kompetencijama medijskih profesionalaca. Istraživanje daje doprinos i na podacima zasnovanom donošenju odluka svih relevantnih medijskih aktera, kao i adekvatnoj i efikasnoj primeni Medijske strategije (važi do 2025. godine) i Strategije razvoja digitalnih veština (važi do 2024. godine).

Istraživanje je urađeno s različitim grupama medijskih profesionalaca (donosioci odluka/seniorske pozicije u medijima, akademska zajednica i medijske asocijacije) u Srbiji i uz kombinaciju kvantitativnih (anketa) i kvalitativnih metoda (dubinski intervjui i fokus grupe).
Intencija istraživača je išla u pravcu da ovo istraživanje, sem velike istraživačke vrednosti, služi i kao alat za unapređenje budućih medijskih politika i unapređenja stanja u oblasti digitalnih veština i kompetencija medijskih profesionalaca. Stoga se na kraju izveštaja nalaze i strateške intervencije i konkretne preporuke koje treba da pomognu svim zainteresovanim stranama, a posebno državnim institucijama,
medijima i donatorima.

Istraživanje je sprovedeno uz podršku Misije OEBS u Srbiji.

Stavovi izrečeni u publikaciji pripadaju isključivo autorima i njihovim saradnicima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS-a u Srbiji.

Celokupno istraživanje na srpskom jeziku dostupno je na ovom linku. 

—————————————-

This research, conducted as part of the project ‘Support for data-based decision-making in the media labour market: enhancing media professionals’ digital competences’, aimed primarily at assessing demand for digital skills and expertise of media professionals in the media market. The study also seeks to inform data-based decision-making by all relevant media stakeholders and help with implementation of the Media Strategy (covering the period to 2025) and the Digital Skills Strategy (set to expire in 2024).

The study polled various groups of media professionals (decision-makers/senior media officers, academia, and media associations) in Serbia and involved a combination of quantitative methods (survey) and qualitative ones (in-depth interviews and focus group discussions).
In addition to this study being highly valuable for the information in produced, the research team sought to position it as a tool to inform future media policies and improvements to media professionals’ digital skills and competences. As such, the final section includes a set of recommended strategic interventions and specific measures that ought to benefit all stakeholders, in particular government institutions, media outlets, and donors.

The research was conducted with generous support of the OSCE Mission to Serbia.

The views herein expressed are solely those of the author and contributors and do not necessarily reflect the official position of the OSCE Mission to Serbia.

Full research in English is available here.