Poslaničke kancelarije u Trsteniku i Kragujevcu

 Grad Kragujevac
Poslanik Đorđe Kosanić
Goran Kovačević
Milan Knežević
Asistent Bojana Jovanović
Adresa Kralja Petra I, broj 19
Kontakt telefon 061/19-04-407
E-mail poslanickakanc.kragujevac@gmail.com
Radno vreme Utorak, četvrtak i subota od 9 do 13h
Facebook link https://www.facebook.com/poslanickakancelarijakragujevac/
 Opština Trstenik
Poslanik Milena Turk
Asistent Anđelina Trifić
Adresa Knjeginje Milice bb
Kontakt telefon 069/607-233
E-mail kancelarijaposlanika.trstenik@gmail.com
Radno vreme ponedeljak i petak od 11 do 16h
Facebook link https://www.facebook.com/Kancelarija-za-komunikaciju-narodnih-poslanika-sa-gra%C4%91anima-Trstenik-606110802906780/