Poslaničke kancelarije u Staroj Pazovi i Šapcu

 Opština Stara Pazova
Poslanik Ljibuška Lakatoš
Asistent Marija Domonji Lakatoš
Adresa Ćirila i Metodija 10
Kontakt telefon 066/91-84-701
E-mail ancelarija.starapazova@gmail.com
Radno vreme ponedeljak – petak, od 10 do 12h
Facebook link https://www.facebook.com/Kancelarijastarapazova/
 Grad Šabac
Poslanik Dušan Petrović
Asistent Dragana Stojićević
Adresa Vojvode Mišića 18/A
Kontakt telefon 015/347-177; 064/98-58-609
E-mail kancelarijaposlanikasabac@gmail.com
Radno vreme Ponedeljak – petak, od 9 do 11h
Facebook link