„Transparentno do posla“: najava događaja za oktobar i novembar 2015. godine

Projekat „Transparentno do posla“ koji CeSID sprovodi u saradnji sa BIRN-om i PALGO Centrom, ušao je u jedanaesti mesec implementiranja. Nakon sprovođenja javnih kampanja u deset gradova širom Srbije, i predstavljanja platforme http://transparentno.rs/ Analize pravnog i institucionalnog okvira u vezi sa zapošljavanjem u javnom sektoru autorke Jelene Jerinić (dostupno na: http://transparentno.rs/o-projektu) na prvom okruglom stolu u Beogradu krajem marta ove godine, CeSID je započeo institucionalno istraživanje o broju zaposlenih i procedurama zapošljavanja u javnom sektoru