Održan sastanak sa predstavnicima organizacija civilnog društva u sklopu projekta „Transparentno do posla“

U skladu sa predviđenim aktivnostima i vremenskim rasporedom u okviru projekta „Transparentno do posla“ koji kao koordinator sprovodi Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID), uz partnerstvo sa PALGO Centrom (Beograd) i Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN, Beograd), a u okviru Programa podrške civilnom društvu koji sprovodi Evropska Unija, održan je prvi sastanak sa predstavnicima organizacija civilnog društva izabranim u sklopu projekta.


Selekcija OCD je izvršena na osnovu nekoliko kriterijuma: prethodno iskustvo sa organizacijama, oblast delovanja, učešće u sličnim i relevantnim projektima i stepen aktivizma. Po jedna organizacija je izabrana iz svakog od deset gradova obuhvaćenim projektom: Beograd – Centar za ravnomerni regionalni razvoj, Novi Sad – Centar za rodne alternative (AlteR), Niš – Media i reform centar, Kragujevac – Udruženje Stablo, Valjevo – Odbor za ljudska prava, Čačak – Centar za ljudska prava, Zaječar – Timočki omladinski centar, Sombor – Somborski omladinski boom, Jagodina – Centar društvene tolerancije i Vranje – Tim za razvoj i integracije.


Teme prvog sastanka (30.01.2015) bile su međusobno upoznavanje učesnika, upoznavanje predstavnika sa obavezama na projektu (najpre, sa prikupljanjem podataka u okviru svojih gradskih uprava, a u okviru istraživanja i metodologije pripremljene unapred od strane CeSID-a) i razmena iskustava i saveta kako bi se sve aktivnosti uspešno izvršile.

Opširnije o projektu: http://cesid.org/lt/articles/programi/borba-protiv-korupcije/