Istraživanje: Lica u riziku od apatridije u Srbiji

Treće po redu istraživanje čiji je osnovni cilj pribavljanje reprezentativnih podataka o raširenosti apatridije među populacijom Roma, Aškalija i Egipćana (RAE) koji žive u neformalnim naseljima u Srbiji sproveo je CeSID uz podršku UNHCR,  tokom oktobra 2020. godine.

Istraživanje „Lica u riziku od apatridije u Srbiji: Pregled trenutnog stanja i preporuke za budućnost“ je sprovedeno kvantitativnom metodom, tehnikom „licem u lice“, na reprezentativnom uzorku ispitanika nastanjenih u neformalnim naseljima na teritoriji Republike Srbije. U istraživanje je uključeno 56 opština/ gradova u Srbiji u kojima je, prema nalazima popisa iz 2011. godine, zabeleženi broj Roma bio veći u odnosu na republički prosek. U ovim opštinama je uzorkovano 117 neformalnih naselja, u okviru kojih je selektovano 1807 domaćinstava metodom slučajnog odabira.

U okviru domaćinstva intervjueri su razgovarali sa „glavom porodice“ kao i sa osobama starijim od 14 godina kojima nedostaje neki od ličnih dokumenata Republike Srbije. Prilikom intervjua korišćen je upitnik koji je u najvećoj meri odgovarao upitnicima korišćenim u istraživačkim ciklusima 2010. i 2015. godine kako bi dobijeni nalazi bili međusobno uporedivi.

Istraživanje je sprovedeno tokom oktobra 2020. godine od strane CeSID-ovih koordinatora i intervjuera koji su primarno pripadnici romske zajednice. Kroz selekciju intervjuera koji dolaze iz romske zajednice i koji imaju iskustva u radu sa stanovništvom neformalnih naselja, CeSID je želeo da predupredi prepreke poput eventualnog nepoverenja prema intervjuerima koji ne pripadaju zajednici, kao i potencijalne jezičke probleme koji mogu dovesti do nerazumevanja postavljenih pitanja.

Samo istraživanje je imalo dva smera, jedan koji je u potpunosti pratio prethodna dva ciklusa istraživanja (2010. i 2015. godine) i predstavlja istraživanje javnog mnjenja u neformalnim naseljima u kojima žive pripadnici RAE nacionalnih manjina, dok je drugi deo istraživanja izvršen kroz niz dubinskih intervjua sa predstavnicima aktera koji su posredno ili neposredno uključeni u donošenje i sprovođenje propisa koji za cilj imaju smanjenje pojave apatridije.

Celokupan izveštaj dostupan je za preuzimanje na ovom linku. 

 

*Fotografija: NVO Praxis/V.Lukić

Related Posts